top of page

ONS WINKELBELEID

We hebben Charlotte Dua Goudsmid opgericht met één doel: we wilden onze klanten een eerlijke, lonende en fijne shoppingervaring bieden. We doen zaken volgens dezelfde waarden en we weten dat een betere dienstverlening leidt tot trouwe klanten. Onze algemene voorwaarden en privacybeleid staan hieronder beschreven, neem het rustig door en neem contact met ons op als je meer wilt weten!

IMG_3416(1).JPG
Winkelbeleid: Winkelbeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Charlotte Dua Goudsmid

9300 Aalst België 

E-mail:charlotte@charlottedua.com - Website: www.charlottedua.com

BTW 0647 640 789

Toepassing

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bestelling

Na het plaatsen van een bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met daarin de bevestiging van je bestelling en de totale kostprijs.

Prijzen

De prijzen in euro's staan vermeld bij het juweel op deze website, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders duidelijk aangegeven.
Wij kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten.

Betaling

De betalingen verlopen allemaal via het beveiligd platform Mollie.

Verzending en leveringstermijn

De verzending van een juweel op voorraad zal zo snel mogelijk gebeuren.

Van een nog te maken juweel kan dit oplopen tot max. 6 weken. 
Voor België bedraagt de leveringstermijn ongeveer 1 week tot 2 weken, na ontvangst betaling.
*Bij afhaal of levering aan huis nemen we persoonlijk contact op en kan dit sneller zijn.*
De juwelen zullen zorgvuldig verzonden worden in een stevige enveloppe.

Voor alle bestellingen in België wordt een Track&Trace code gegenereerd en bedraagt de verzendkost 5€.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij Bpost, overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient wij de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Ontevreden

Bij klachten of wanneer er zich een probleem voordoet graag ons zo snel mogelijk verwittigen, via e-mail: charlotte@charlottedua.com. We nemen dan spoedig contact op en bekijken wat er fout liep. 

Herroepingsrecht

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen. Voordat u de juwelen terugstuurt, stuurt u een mail naar charlotte@charlottedua.com waar u de nodige instructies krijgt. De juwelen moeten in dezelfde staat terugkeren als ze verstuurd zijn en worden dus in een veilige verpakking verstuurd.

Winkelbeleid: Disclaimer

PRIVACY

Je kunt ons vertrouwen met jouw informatie

Privacybeleid

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Charlotte Dua Goudsmid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.
    Zelf ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. bedrijfsnaam gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij bedrijfsnaam geen cookies ontvangt.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij er een wettelijk onderbouwde vraag voor is (bijvoorbeeld BTW controle).

Bewaartermijn

Charlotte Dua Goudsmid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden en dit enkel voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy-commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Winkelbeleid: Privacybeleid
bottom of page